אות ע׳

בשלות קוגניטיבית

לבשלות הקוגניטיבית חלק חשוב במעבר לקראת כיתה א'. היא כוללת את יכולות החשיבה, התפיסה, השפה, הלמידה והזיכרון. ילד ייחשב מוכן לכיתה א' אם הוא מצליח לחשוב, אם הוא מצליח לעקוב אחר הוראות, לפתור בעיות ולעמוד במשימות חשיבה שונות. להלן מיומנויות קוגניטיביות:

זיכרון חזותי ושמיעתי לטווח קצר וארוך

זיכרון תקין מאפשר לזכור את המתרחש, ללמוד נושאים חדשים, ללמוד מיומנויות חדשות ולהתקדם הלאה. כשאנו לומדים מידע חדש כגון אותיות ותנועות, מושקע זמן רב בפענוח, אך לאחר תרגול וחזרה המידע נקלט ונשמר בזיכרון לטווח ארוך, וכשנצטרך אותו בפעם הבאה הוא יישלף באופן אוטומטי מהזיכרון ויאפשר לנו להשתמש בו בצורה שאינה דורשת מאמץ. לפני כיתה א' הילד אמור לזכור צורות וצבעים, זיהוי של חלק מהאותיות והבחנה ביניהן, חריזה, זיהוי צליל פותח וצליל סוגר במילים, הבחנה בין צלילים דומים וכן זכירת מידע שמיעתי מסיפורים ושירים. 

מיקוד קשב לאורך זמן

כדי שהילד יוכל להשתלב בצורה טובה במסגרת בית הספר עליו להיות מסוגל לשבת, להקשיב ולהתרכז לפרקי זמן לא קצרים; הוא צריך להיות מסוגל לקבל עליו אחריות אישית ומשמעת עצמית ולהכין את מטלות שיעורי הבית כשאינו נמצא במסגרת הכיתה ובפיקוח המורה, עם זאת עליו גם לדעת לקבל סמכות ולשמור על גבולות.

יכולת שפתית

שפה תקינה ונהירה ואוצר מילים רחב. הילד צריך להכיר מושגי יסוד בשפה, כגון הפכים, צורות וצבעים. חשוב שהוא יוכל לתאר מצב או תמונה, ולהגדיר חפצים בסיסיים. ילד שהשפה שלו משובשת והוא מתקשה לבנות משפטים תקינים, או שאינו משתמש כיאות בפעלים, תיאורים ומילות יחס ומתקשה לחרוז ולהבין את מבנה המילה – יתקשה ברכישת שפה כתובה.

לצורך פיתוח בשלות קוגניטיבית וכדי לעזור לילד לפתח את השפה, כדאי לשוחח איתו בשפה ברורה ומובנת, להקריא לו סיפורים ולדבר עליהם, לעודד אותו לשתף בסיפורים ובחוויות, לשאול שאלות ולגלות סקרנות. הפעילות תתרחש תוך כדי משחק, ולכן רצוי לשחק איתו במשחקים המבוססים על זיכרון וזיהוי וכן במשחקי מילים של חרוזים, הפכים, דמיון ושוני. אם החולשה מתבטאת בדיבור ובהיגוי, מומלץ לפנות לקלינאית תקשורת.